ISO 9001:2015 gecertificeerd metaalbedrijf

ISO 9001:2015 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. De ISO 9001:2015 toont aan dat het bedrijf in staat is om te voldoen aan de eisen van haar klanten, de wet- en regelgeving die toepassing hebben op het product en de eisen die wij zelf aan onze organisatie stellen.

EN 1090-1:2009/A1:2011

De EN 1090-1:2009/A1:2011 is de geharmoniseerde Europese norm, die van toepassing is op dragende staal en RVS constructiewerken. Constructies als gebouwen, bruggen en ondersteuningen voor bijvoorbeeld silo’s moeten vanaf juli 2014 volgens deze norm gemaakt worden. De norm is gepubliceerd omdat vanaf 1 juli 2014 constructieve bouwproducten CE gemarkeerd dienen te worden, daarnaast dient er een conformiteitsverklaring te worden afgeven. Plaatwerk- en constructiebedrijf van de Klundert is gecertificeerd tot en met Executieklasse 3.

ISO 3834-2 gecertificeerd lassen

Plaatwerk- en constructiebedrijf van de Klundert is gecertificeerd volgens de ISO 3834-2. Door toepassing van de ISO 3834-2 norm is vooraf met grote zekerheid vast te stellen of een product aan de gestelde eisen zal voldoen. De ISO 3834-2 wordt toegepast op elke fase in het lasproces, van orderacceptatie tot productafname.

LIoyds overstempelbevoegdheid: herwaarmerken van materialen

Plaatwerk- en Konstruktiebedrijf van de Klundert is door Lloyds Register Nederland bevoegd verklaard tot het herwaarmerken van materialen. Hiermee verklaart Lloyds Register Nederland dat Plaatwerk- en Konstruktiebedrijf van de Klundert een positief getoetste procedure in huis heeft t.a.v. herwaarmerken en daarmee dat Plaatwerk- en Konstruktiebedrijf van de Klundert op eigen locatie materialen mag herwaarmerken en overstempelen. en Konstruktiebedrijf van de Klundert een positief getoetste procedure in huis heeft t.a.v. herwaarmerken en daarmee dat Plaatwerk- en Konstruktiebedrijf van de Klundert op eigen locatie materialen mag herwaarmerken en overstempelen. Het herwaarmerken, ook bekend als “overstempelen”, bestrijkt materialen met keuringsrapport 3.1 of 3.2 volgens EN 10204:2004 (3.1.B en 3.1.C certificaten volgens EN 10204:1991)  De overstempelbevoegdheid biedt onze klanten het voordeel van verhoogde materiaal-identificeerbaarheid en een 100% herleidbaarheid binnen Plaatwerk- en Konstruktiebedrijf van de Klundert volgens vastgestelde en vastgelegde procedure(s). Herwaarmerken heeft een groot voordeel: hierdoor kunnen individuele producten getraceerd worden en wordt zichtbaar uit welke materialen zij afkomstig zijn. Overstempelen houdt ook in dat bijbehorende documentatie en materiaalcertificaten systematisch worden beheerd en verstrekt.
Vragen?